”Yksinäisyys tuntuu samalta kuin ämpärillinen jäätä” – Etsivä nuorisotyö luomassa toivoa etäajan haasteiden keskelle

Hämeenlinnan etsivä nuorisotyö on nuorten aikuisten apuna ja tukena myös korona-aikana. Yksin ei tarvitse pärjätä, eikä aina tarvitse jaksaa.
Hämeenlinnan etsivä nuorisotyö on nuorten aikuisten apuna ja tukena myös korona-aikana. Yksin ei tarvitse pärjätä, eikä aina tarvitse jaksaa.

Nuorten tyytyväisyys elämään on tehnyt koronan myötä historiallisen notkahduksen. Pandemian hillitsemiseksi valitut toimenpiteet ovat aiheuttaneet valtavia mullistuksia nuorten ystäväpiiriin, opiskeluun, harrastuksiin ja nuorten käytössä oleviin tiloihin. Poikkeusajan pitkittyessä riskinä on nuorten eriarvoistuminen, mikäli lisääntyvä pahoinvointi kasaantuu niille, joiden resurssit ovat jo alun perin muita heikompia.

Nuorten korona-aikana kokema yksinäisyys on osunut tuntuvasti nimenomaan etsivän nuorisotyön kentälle.Työelämän ulkopuolella olevat ja yksin asuvat nuoret ovat kokeneet selvästi muita enemmän yksinäisyyttä. Myös taloudellisesti heikommassa asemassa olevat ovat jääneet muita useammin yksin. Tytöt ovat kokeneet jonkin verran enemmän yksinäisyyttä kuin pojat.

Hämeenlinnassa korona-ajan vaikutukset alkavat selvästi näkyä. Nuorten ja heidän läheistensä tekemät yhteydenotot ovat lisääntyneet ja etsivät nuorisotyöntekijät kohtaavat juuri nyt entistä useammin mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria. Moni on joutunut pärjäämään yksin jo liian kauan.

Nuorten näkemys: ”Yksinäisyys tuntuu samalta kuin ämpärillinen jäätä.”
Nuorten näkemys: ”Yksinäisyys tuntuu samalta kuin ämpärillinen jäätä.”

Etäopiskelu on aiheuttanut monelle nuorelle ylimääräisiä haasteita, joiden vaikutukset heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen. Kun yhteys opiskelukavereihin on ollut etäsovellusten varassa, myös moni Hämeenlinnaan opiskelemaan muuttanut nuori aikuinen on jäänyt yksin, ilman omaa vertaisverkostoa. Hyvinvointia tukeva ryhmäytyminen, uusiin ihmisiin ja kotikaupungin kulttuurielämään tutustuminen ja muu sosiaalinen kanssakäyminen on kutistettu minimiin.

Miten ihmeessä tällaisina aikoina voisi tutustua muihin nuoriin aikuisiin ja löytää toivoa myös koronan jälkeisestä sosiaalisesta elämästä? Ratkaisuksi ongelmaan polkaistiin käyntiin etsivän nuorisotyön luotsaama Nuorten aikuisten eteinen, joka on 18-28-vuotialle suunnattu avoin tutustumistila Discordissa. Tervetuloa mukaan linjoille keskustelemaan, kuulostelemaan ja ideoimaan täysin uutta toimintaa – ei jätetä ketään yksin!

Nuorten aikuisten eteisen mainos.
Nuorten aikuisten eteinen