Ahvenistontien kadunrakennustyömaalla muutoksia liikennejärjestelyihin viikolla 31

Ahvenistontien kadunrakennustöiden vuoksi väliaikaista kiertoliittymää siirretään viikolla 31. Kiertoliittymä siirtyy nykyiseltä paikaltaan Ahvenistontien ja Sairaalakadun pohjoiskulmaan.

Kiertoliittymän siirtäminen vaikuttaa kadun korkeusasemaan niin, että kiertoliittymään liittyvät uudet kadut ovat merkittävästi nykyisiä korkeammalla, jolloin korkeuserot joudutaan huomioimaan paikoitellen luiskilla.

Kiertoliittymän siirtoon liittyviä töitä tehdään vaiheittain viikoilla 30 ja 31. Vaiheistuksen aikana kulloinkin käytössä olevat ajoreitit ohjataan maastossa opastein. Kevyen liikenteen reitteihin tai liikennejärjestelyihin ei tehdä toistaiseksi muutoksia.

Tiedotetta on päivitetty 28.7. alkamisajan osalta. Valmistelevien töiden aikataulumuutoksen vuoksi kiertoliittymän siirto päästään tekemään vasta viikon 31 alussa.

Lisätiedot: