Ahvenistontien liikennejärjestelyt muuttuvat viikolla 51

Ahvenistontien katuhankkeen talvitauon aikaiset liikennejärjestelyt muuttuvat jälleen ensi viikon (vk 51) aikana. Sairaalatien, Liivuorentien ja Ahvenistontien liittymä muutetaan tilapäisesti liikenneympyräksi. Sairaalakadulta otetaan käyttöön länsipuolelta nyt suljettuna ollut ajorata, minkä lisäksi myös kevyen liikenteen väylä tulee käyttöön alla olevan karttakuvan mukaisesti.

Ahvenistontien kadun rakennustyömaan liikennejärjestelyt kartalla