Aulangonjärven Kihtersuon uimarannalla uiminen ei ole suositeltavaa

28.8. olleiden rankkasateiden johdosta HS-Veden verkon alueella tapahtui jätevesivuotoja. Saastunutta vettä on voinut kulkeutua Aulangonjärven Kihtersuon yleiselle uimarannalle. Tästä syystä viranomaispalvelut varmuuden vuoksi suosittelee uimisen välttämistä Kihtersuon uimarannalla. Viranomaispalvelut ei pidä todennäköisenä, että Aulangonjärven Aulangon ulkoilumajan kohdalla bakteeripitoisuudet olisivat nousseet. Vanajavedelle ei aseteta uintirajoituksia.

Jätevesivuotojen vaikutusten selvittämiseksi vesinäytteitä otettiin 30.8. Aulangonjärveen johtavasta Kihtersuonojasta ja Vanajavedeltä Kutalanjoelta ja sen suulta Vanajavedeltä. Vesinäytteiden bakteeritulokset valmistuivat tänään 1.9.2023. Tulosten perusteella Aulangonjärven Kihtersuonojan näytteessä todettiin ulosteperäisiä bakteereita uimaveden toimenpiderajat ylittäviä määriä.

Aulangonjärven Kihtersuon uimarannalla on tiedote Uiminen ei suositeltavaa.

Asian selvittäminen jatkuu ja uusintanäytteet otetaan ensi maanantaina. Seuraava tiedote tulee, kun uusien vesinäytetulosten mikrobiologiset tulokset valmistuvat.

Lisätietoja:

Terveydensuojeluviranomainen:
Terveystarkastaja Päivi Lindén p. 040 523 6772, paivi.linden@hameenlinna.fi

Ympäristönsuojeluviranomainen:
Ympäristötarkastaja Petra Korkiakoski p. 040 071 2830, petra.korkiakoski@hameenlinna.fi

HS-Vesi:
Toimitusjohtaja Jukka Meriluoto p. 03 621 2280, jukka.meriluoto@hsvesi.fi