Käyttökatko osassa sosiaalipalvelujen sähköisiä lomakkeita lauantaina 28.5.

Katkon syynä on tietojärjestelmän ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

Katko koskee alla lueteltuja sähköisiä hakemuksia:

  • Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
  • Ilmoitus vammaispalvelujen tarpeesta
  • Kuljetuspalveluhakemus VpL
  • Vammaispalveluhakemus
  • Omaishoidontuen hakemus

sekä viranomaisten käytössä olevia lomakkeita

  • Lastensuojeluilmoitus
  • Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
  • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Katkon aikana viranomaiset voivat käyttää kansalaisille tarkoitettua lomaketta: E-lomake – Tuen tarpeen ilmoitus

Akuutissa tilanteessa ilmoitus kuitenkin puhelimitse sosiaali- ja kriisipäivystykseen 03 621 7100 tai yleiseen hätänumeroon 112.