Käyttökatko sosiaalipalvelujen sähköisissä lomakkeissa 10.12.2019 klo 15:00 – 18:00

Katko koskee alla lueteltuja sähköisiä hakemuksia:

  • Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
  • Ilmoitus vammaispalvelujen tarpeesta
  • Kuljetuspalveluhakemus VpL
  • Vammaispalveluhakemus
  • Omaishoidontuen hakemus

Sekä viranomaisten käytössä olevia lomakkeita

  • Lastensuojeluilmoitus
  • Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
  • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Katkon arvioitu kesto on 15:00 – 18:00 ja sen syynä on palvelimen huoltotoimenpiteet.