Käyttökatko sosiaalipalvelujen sähköisissä lomakkeissa 10.6.2019 klo 14:00 – 16:00

Sosiaalipalvelujen sähköisissä lomakkeissa on käyttökatko 10.6.2019 klo 14:00 – 16:00. Katko koskee alla lueteltuja sähköisiä hakemuksia:

• Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
• Ilmoitus vammaispalvelujen tarpeesta
• Kuljetuspalveluhakemus VpL
• Vammaispalveluhakemus
• Omaishoidontuen hakemus

Sekä viranomaisten käytössä olevia lomakkeita:
• Lastensuojeluilmoitus
• Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
• Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Katkon arvioitu kesto on 14:00 – 16:00 ja sen syynä on palvelimen huoltotoimenpiteet.