Käyttökatko sosiaalipalvelujen sähköisissä lomakkeissa 17.11.2020 alkaen klo 14

Katko koskee alla lueteltuja sähköisiä hakemuksia:

  • Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
  • Ilmoitus vammaispalvelujen tarpeesta
  • Kuljetuspalveluhakemus VpL
  • Vammaispalveluhakemus
  • Omaishoidontuen hakemus

Sekä viranomaisten käytössä olevia lomakkeita

  • Lastensuojeluilmoitus
  • Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
  • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Katkon arvioitu kesto on noin 2 tuntia ja sen syynä on asiakasjärjestelmän versiopäivitys.