Lammin vanhainkodissa tulipalon alku

Lammin vanhainkodissa oli 15.1.2020 aamulla ilmeisesti sähkölaitteesta johtuva häiriö, josta aiheutui savua asukastiloihin. Talon henkilökunta evakuoi asukkaat välittömästi saman rakennuksen toisiin tiloihin, jonka jälkeen pelastuslaitos tuli paikalle.  Tilassa ei kuitenkaan ollut tulipaloa, mutta runsaasti savua.

Vanhainkodin tilat tuuletettiin ja lääkärin luvalla tiloihin pystyttiin palaamaan takaisin jo aamun aikana. Evakuointi tapahtui rauhallisesti ja mitään henkilövahinkoja ei tapahtunut.