Lifecare-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa edelleen hitautta palveluihin

Maaliskuun alussa toteutettu Lifecare asiakas- ja potilasjärjestelmän käyttöönotto on vaikuttanut terveyspalveluihin ja kotihoitoon. Järjestelmän ongelmat ovat ruuhkauttaneet terveyspalveluita, ja järjestelmässä havaitut puutteet ja häiriöt aiheuttavat edelleen hitautta palveluihin.

Kotihoidossa varauduttiin järjestelmähäiriöihin perustamalla viime viikonlopuksi päivystyspuhelin, johon asiakkaiden ja omaisten oli mahdollista ottaa yhteyttä, mikäli kotihoitaja ei käynyt sovitusti. Päivystyspuhelimeen ei tullut yhteydenottoja, eikä järjestelmävika aiheuttanut tietoomme tilannetta, jossa kotikäyntejä olisi jäänyt tekemättä. Kotihoidossa joudutaan edelleen käyttämään osittain paperisia asiakkaiden käyntilistoja, mutta järjestelmän tiedot pyritään korjaamaan ensi viikon loppuun mennessä.

Lifecare-järjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut ongelmia myös laskutukseen. Terveyspalveluista on saattanut lähteä aiheettomia laskuja, ja asiakkaita kehotetaan tarkistamaan saamansa laskut. Lähtevissä laskuissa on laskutuksen yhteystiedot, jonne voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Kotihoidon laskuja ei helmikuun osalta ole saatu lähtemään, eikä laskutuksen aikataulusta ole vielä tietoa.

Pahoittelemme järjestelmämuutoksesta asiakkaille aiheutunutta haittaa.

Lisätietoja antaa:

Ikäihmisten palvelujen johtaja (vs) Anne Tuominen,
0407493834

Terveysjohtaja Juha Tiainen,
0505668890