Paasikiventien hulevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen

HS-Vesi aloitti syyskuun alussa hulevesiviemärin rakentamisen ja päävesijohdon saneeraamisen Hämeensaaressa Paasikiventien läheisyydessä. Uutta hulevesiviemäriä ja vesijohtoa rakennetaan yhteensä noin 400 metriä. Hulevesiviemäri rakennetaan hulevesikapasiteetin lisäämiseksi, ja sen tarkoituksena on linja-autoaseman korttelin tulvaherkkyyden pienentäminen. Urakoitsijaksi kohteeseen on valittu Maanrakennus Jalo Oy.

Työmaan edetessä alueelle rakennetaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä sekä kevyelle liikenteelle että ajoneuvoliikenteelle. Työ aloitettiin Paasikiventien eteläpuoleiselta puistoalueelta.

Urakan on tarkoitus valmistua marraskuun 2019 loppuun mennessä.

HS-Vesi pahoittelee urakasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Katso tarkemmat lisätiedot yhteystietoineen sekä ajantasaisimmat tiedot HS Veden kaikista käynnissä olevista työkohteista työkohdekartalta.

Tiedotteen kuva on kuvituskuva eikä liity työmaahan.