Paineviemärivuoto Hangasmäessä

Päivitys tiedotteeseen 21.8.2020. Varmuuden vuoksi annettua uintirajoitusta ei ole tarpeen jatkaa, koska Eteläistenjärven vesinäytteissä ulosteperäiset bakteerit olivat selvästi alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen. Eteläistenjärvellä voi käydä normaaliin tapaan uimassa.

HS-Veden verkostossa havaittiin 17.8.2020 paineviemärin vuoto Hangasmäessä. Vuotokohta sijaitsee Tuuloksentien vieressä, Perä-Hätilän tien risteyksestä noin 300 metriä Eteläisten suuntaan.

HS-Vedeltä saadun tiedon mukaan vuoto on alkanut 10.8. ja arvion mukaan jätevettä on valunut maastoon maksimissaan 2600 m3. HS-Vesi aloitti paineputkirikon korjaustyöt 17.8. ja putki saatiin korjattua saman päivän aikana. Maastoa on siivottu.

Jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi tänään 19.8. otetaan vesinäytteitä Eteläistenjärvestä ja Otusojasta. Ensimmäisiä tuloksia saadaan huomenna 20.8. iltapäivällä. Vuodon vaikutusta pohjaveteen aletaan myös selvittää. Pohjaveteen liittyvistä selvityksistä tiedotetaan selvitysten valmistuttua.

Viranomaispalvelut ei suosittele uimista Eteläistenjärvessä ennen kuin tulosten perusteella veden todetaan täyttävän uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Uintirajoitus annetaan varmuuden vuoksi, koska jätevesivuodosta voi olla haittaa uimareiden terveydelle.

Lisätiedot

Terveystarkastaja Päivi Lindén p. 040 5236772 tai paivi.linden@hameenlinna.fi

Jätevesivuotoon liittyvät lisätiedot
Toimitusjohtaja Jukka Meriluoto p. 03 621 2280 tai jukka.meriluoto@hsvesi.fi