Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Lifecaren käyttöönotto aiheuttaa yhä ongelmia kotihoitoon

Maaliskuun 2019 alussa toteutettu Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut uusia ennakoimattomia virheitä kotihoidon tietoihin. Esiin tulleiden tietojärjestelmävikojen vuoksi on yhä mahdollista, että kaikista varmistustoimenpiteistä huolimatta yksittäisten asiakkaiden kotikäyntejä voi jäädä tekemättä. Virheitä ollaan parhaillaan korjaamassa, mutta kotihoidossa varaudutaan siihen, että tilanne jatkuu.

Kotihoidon organisaatiossa tehdään kaikki mahdollinen asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Toivomme kuitenkin, että läheiset pitävät tässä tilanteessa mahdollisuuksiensa mukaan yhteyttä kotihoidon palveluja saaviin asiakkaisiin. Mikäli hoitaja ei ole tullut sovitusti kotikäynnille, toivomme ilmoitusta omaan kotihoitotiimiin.

Tietojärjestelmän ongelmat aiheuttavat viiveitä myös asiakaslaskutukseen.

Lisätietoja antaa ikäihmisten palvelujen johtaja (vs) Anne Tuominen.