Potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönotto aiheuttanut ongelmia erityisesti kotihoitoon

Viime viikonloppuna toteutettu Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut ennakoimattomia virheitä kotihoidon tietoihin. Päivityksen jälkeen esiin tulleiden tietojärjestelmän vikojen vuoksi on mahdollista, että kaikista varmistustoimenpiteistä huolimatta yksittäisten asiakkaiden kotikäyntejä voi jäädä tekemättä.

Tietojärjestelmien virheitä ollaan parhaillaan korjaamassa, mutta kotihoidossa varaudutaan siihen, että tilanne jatkuu myös viikonlopun yli.

Kotihoidon organisaatiossa tehdään kaikki mahdollinen asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Toivomme kuitenkin, että läheiset pitävät tässä tilanteessa mahdollisuuksiensa mukaan yhteyttä kotihoidon palveluja saaviin asiakkaisiin.

Mikäli hoitaja ei ole tullut sovitusti kotikäynnille, toivomme ilmoitusta ensisijaisesti omaan kotihoitotiimiin. Käyntiajat voivat myös viivästyä totutusta.

Tietojärjestelmän ongelmat aiheuttavat lisäksi viiveitä kotihoidon helmikuun asiakaslaskutukseen.

Myös terveyspalveluissa potilastietojärjestelmä toimii hitaasti ja tämä heijastuu palveluihin.  Kaikki hoidetaan, mutta asioiden hoitaminen saattaa kestää tavanomaista kauemmin.  

Lisätietoja antaa:

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Satu Ala-Kokko

*Muokkaus 12.3.2018: Poistettu viikonlopuksi avattu päivystysnumero.