Rantamuurin korjaus sulkee kevyen liikenteen väylän Hopeaseppien sillan alla

Kevyen liikenteen väylä on suljettuna viikosta 12 alkaen ja se avataan liikenteelle taas kesäkuussa, kun korjaustyö saadaan valmiiksi.
Kiertotie suljettavan väylän ohi kulkee reittiä Paasikiventie – Arvi Kariston katu – rantareitin kevyen liikenteen väylä Ystävyydenpuiston kohdalla.

Rantamuuri korjataan vesistön puolelta ja väylän pintarakenteet uusitaan

Rantamuurin vauriot korjataan vesistön puolelta mantterivalulla. Kevyen liikenteenväylän kiveykset ja asfalttipäällysteet uusitaan Paasikiventien ja Ystävyyden puiston välisellä työalueella ja työ viimeistellään ennallistamalla viheralueet.

Rantamuurin urakan yhteydessä korjataan myös Viipurintien vesistösillan länsipään liikuntasauma.

Lisätiedot: