Tietojärjestelmän vaihtuminen aiheuttaa virheitä kotihoidon ja terveyspalvelujen laskutukseen

Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyspalveluissa siirryttiin maaliskuun alussa uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään, jonka käyttöönotto on vaikuttanut terveyspalvelujen ja kotihoidon toimintaan. Osa alkuvaiheen ongelmista on saatu korjattua, mutta järjestelmä toimii edelleen hitaasti.

Kotihoidossa järjestelmäongelmat on pääsääntöisesti saatu korjattua, eikä niillä ole enää vaikutusta asiakkaan saamaan palveluun. Kotihoidossa tehdään kuukausittain yli 30 000 asiakaskäyntiä, joista tietojärjestelmäongelmien vuoksi jäi maaliskuun aikana tekemättä alle 10. Väliin jääneet käynnit eivät aiheuttaneet vaaraa asiakkaille, mutta pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta harmia.

Merkittävimmät virheet tietojärjestelmässä koskevat tällä hetkellä laskutusta. Kotihoidon laskutusta ei ole helmikuun osalta saatu lähtemään, eikä ongelman korjaantumisesta ole vielä tietoa.

Terveyspalvelujen laskutuksessa on ilmennyt ongelmia edunvalvojatietojen siirtymisessä, reskontrasiirroissa ja tilastoinneissa. Tietojärjestelmävirheiden vuoksi reseptien uusinnat ovat aiheuttaneet asiakkaille aiheettomia käyntilaskuja. Laskuja on hyvitetty asiakkaille sitä mukaa kun virheitä on huomattu. Kehotamme asiakkaita edelleen tarkistamaan terveyspalveluista saamansa laskut huolellisesti sekä ottamaan tarvittaessa yhteyttä laskutukseen.

Tiedustelut asiakaslaskuista:

Ikäihmisten asiakasohjausyksikön palvelusihteerit (puhelinaika arkisin klo 9–11):

• Heli Seppälä p. 03 621 5219
• Päivi Laine p. 03 621 5218
• Anne Rantonen p. 03 621 5034
• Jenni Tiitta p. 03 621 3121
• Raili Mäkisalo p. 03 621 5096.

Terveyspalvelujen laskutus (puhelinaika arkisin klo 10-11), p. 03 621 9942.

Terveyspalvelujen tukipalvelujen palvelupäällikkö Satu Aaltonen, p. 0407705480.