Tietoliikenneverkon häiriöstä johtuvia ongelmia potilastietojärjestelmässä (päivitetty klo 13:20)

Tiistaina 19.4.2022 ilmeni Hämeenlinnan kaupungin alueella tietoliikenneverkon häiriö, josta johtuen perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmän käyttö valtaosin estyi. Tämä vaikeutti sekä aikojen varaamista että vastaanottotoimintaa. Ongelma saatiin korjattua ja järjestelmät jälleen toimintaan.

Pahoittelemme häiriöstä asiakkaille aiheutuvia haittoja.