Veden laatuhäiriö Tuuloksessa

HS-Vesi tiedottaa vesijohtoverkossa havaitusta tummasta vedestä Tuuloksen alueella. Mahdollinen värivirhe johtuu huoltotöiden aiheuttamasta paineenvaihtelusta. HS-Vesi huuhtelee verkostoa.

Mikäli veden värjäytymistä esiintyy, suosittelemme veden juoksuttamista kylmältä puolelta.

Asiasta on lähetetty myös tekstiviesti-ilmoitus vaikutusalueen kiinteistöille, joiden puhelinnumerot ovat HS-Veden tiedossa. Lisätietoja tarvittaessa HS-Veden vikanumerosta. Asian etenemisestä pyritään tiedottamaan www.hsvesi.fi.

Pahoittelemme häiriöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.