Elinvoimajaoston päätökset 11.12.2023

§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 63 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 64 Käsittelyjärjestys

§ 65 Kokouksen infot

§ 66 Viranhaltijapäätökset

§ 67 Elinvoimaviestinnän selvitys, loppuraportti

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 68 Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätösvallan delegointi

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 69 Elinvoimajaoston kokoukset keväällä 2024

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen