Elinvoimajaoston päätökset 12.6.2023

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 31 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 32 Käsittelyjärjestys

§ 33 Elinvoimajaoston kokoukset syksyllä 2023

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Syksyn kokoukset pidetään seuraavasti;

maanantai 4.9.2023
maanantai 2.10.2023
maanantai 13.11.2023
maanantai 11.12.2023

§ 34 Kokouksen infot

§ 35 Viranhaltijapäätökset

§ 36 Yhteistyö- ja kumppanuussopimus työllisyyspalvelujen toteuttamisesta vuodelle 2023 (sis. ruoka-avun kylmäketjun logistiikkakeskuksen) Työvalmennussäätiö Luotsin kanssa

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 37 Sopimus ympäristötutkimuksen professuurin jatkamisesta Lammin biologisella asemalla

Elinvoimajaosto päätti palauttaa asian valmisteluun