Elinvoimajaoston päätökset 16.11.2023

Kokouksessa ei varsinaisia päätöspykäliä

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 57 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 58 Käsittelyjärjestys

Päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että käsitellään § 61 kokouksen infot pykälän § 58 käsittelyjärjestys jälkeen.

§ 59 Kokouksen infot

§ 60 Viranhaltijapäätökset

§ 61 Elinvoimajaoston tietoon saatettavat kirjeet ja lausunnot