Elinvoimajaoston päätökset 4.9.2023

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 39 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 40 Käsittelyjärjestys

§ 41 Kokouksen infot

§ 42 Viranhaltijapäätökset

§ 43 Yrityskokemustutkimus 2023

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 44 Sopimus ympäristötutkimuksen professuurin jatkamisesta Lammin biologisella asemalla

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Elinvoimajaosto päättää:

  1. hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen
  2. että elinvoimajohtaja voi tehdä sopimukseen teknisiä muutoksia ja allekirjoittaa sopimuksen
  3. hyväksyä osaltaan yhteistyöryhmän kokoonpanon sekä nimetä elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäen kaupungin edustajaksi yhteistyöryhmään
  4. Toiminnan toteutumisesta raportoidaan vuosittain elinvoimajaostolle

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

§ 45 Tapahtuma- ja matkailualan kehittämisen määrärahan kohdentaminen

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 46 Aulangon alueen yleissuunnitelman käynnistäminen

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 47 Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus 2022

Elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen