Elinvoimajaoston päätökset 6.2.2023

Läsnäolijat

11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

12 § Pöytäkirjan tarkastajat

Elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Lehdon ja Timo Viitasen

13 § Käsittelyjärjestys

14 § Kokouksen ajankohtaiset asiat

Elinvoimajohtaja antoi katsauksen ajankohtaisista asioista

15 § Elinvoimajaoston tietoon saatettavat kirjeet

Merkittiin tiedoksi

16 § Kuntaan osoittamista ja kotoutumisen edistämistä koskevan sopimuksen päivitys

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin

17 § Ketterimmät Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman 2017-2025 toteuttamissuunnitelman hyväksyminen vuosille 2023-2025

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin

18 § Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 1.1.2023 alkaen

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin

19 § Yhteistyösopimus MyIntegration -palvelualustan kehittämisestä, Talent Boost

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin