Elinvoimajaoston päätökset 9.1.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat (Tweb)

Läsnäolijat

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

Elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anne Laatikaisen ja Teppo Turjan

3 § Käsittelyjärjestys

4 § Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston jäsenten ja varajäsenten valinta 1.1.2023 – 31.5.2025

Merkittiin tiedoksi

5 § Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston kokousten sihteeri sekä muiden henkilöiden läsnäolo kaupunginhallituksen elinvoimajaoston kokouksissa

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin

6 § Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston kokoontuminen, kokouskutsun toimittaminen sekä pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin

7 § Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston kokoukset keväällä 2023

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin

8 § Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätösvallan delegointi

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin

9 § Teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämistä koskevan puitesopimuksen rahoittaminen 2023-2027 12 – SCEC puitesopimus 2023-2027

Kirsi Lehto jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

10 § Kokouksen ajankohtaiset asiat

Elinvoimajohtaja antoi katsauksen ajankohtaisista asioista