Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätökset 17.6.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

272 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

273 § Pöytäkirjan tarkastajat

274 § Käsittelyjärjestys

275 § Kaupunginvaltuuston 10.6.2019 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

276 § Maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistäminen Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen

277 § KT-tontin 109-5-44-3 myyminen Keinusaaresta
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

278 § Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n tilannekatsaus ja rakenneuudistuksen käynnistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

279 § Konsernirakenneuudistus – Aina Group Oyj:n osakkeiden myynti
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

280 § Lammin Turvantalo Oy:n anomus kiinteistöveron korvaamisesta
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

281 § Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön hallituksen jäseneksi nimeäminen
Kaupunginhallitus päätti nimetä uudeksi jäseneksi Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön hallitukseen Jorma Hassisen ja ehdottaa, että hänet valitaan myös hallituksen puheenjohtajaksi.

282 § Järjestöyhteistyö ja osallisuuden edistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

283 § Vuoden 2019 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.5.2019 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

284 § Hämeenlinnan kaupungin osallistuminen sateenkaariliputukseen 24.-29.6.2019
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen
Kaupunginhallituksen jäsen Lulu Ranne jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

285 § Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Yönsinentie 2 poikkeamisasiassa. Lastensuojelulaitos.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

286 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

287 § Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

288 § Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista