Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätökset 6.4.2021

Esityslistat ja pöytäkirja

175. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

176. Pöytäkirjan tarkastajat

177. Käsittelyjärjestys

178. Kokouksen infot

179. Kaupunginvaltuuston 22.3.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

180. Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten keskittäminen päätösasioihin – Teppo Turja ja Jarmo Vainio ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

181. Valtuustoaloite: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin – Hanna-Kaisa Rokkanen ja Mart Martikainen ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

182. Valtuustoaloite: Alakoululaiset liikkumaan – nuorille oppisopimuksella liikunnanohjauksen perustutkinto – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

183. Valtuustoaloite: Hämeenlinnan kaupungille hiilinielu- ja -kompensaatiosuunnitelma – Vihreä valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

184. Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

185. Valtuustoaloite: Lisäresurssien nopea lisääminen peruskoulujen oppilashuoltoon ja opetukseen Hämeenlinnassa – Irmeli Lehtonen ja Kylli Kylliäinen ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

186. Henkilöstöraportti 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

187. Skenaariotyön osallisuuden, näkemysten hankinnan ja testauksen suunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

188. Kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen eettiset ohjeet

Esittelijä muutti ehdotustaan lisäämällä tarkan viittauksen lain esitöihin eettisten ohjeiden sivulla 6 (HE 226/2020 vp. laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta). Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen ja lisäksi päätti lähettää ohjeet kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

189. Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali / Aleksi Ojanperä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

190. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

191. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi kirjeet tiedoksi

192. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista