Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 10.1.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varsinaisen esittelijän ollessa estynyt, hallintosäännön 1. luvun 7§:n mukaan esittelijänä toimii virkavastuullinen esimies, rakennusvalvontapäällikkö Juha Henttonen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Heinonen ja Kari Vierimaa.

3 § Käsittelyjärjestys

Jätelautakunta päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Merkittiin, että kokouksen aluksi kuultuun Kiertokapula Oy:n Liisa Sivusaaren info: Kiertokapula Oy:n ajankohtaiset asiat.

4 § Kiertokapula Oy:n hinnasto 2019

Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä Kiertokapula Oy:n hinnaston 1.1.2019 alkaen ja Nurmijärvelle 1.2.2019 alkaen.

5 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2019

Päätös: Jätelautakunta päätti kokoontua 7.3.2019 ja 9.5.2019. Syksyn kokousajat päätetään myöhemmin.