Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 10.3.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 11 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 12 Käsittelyjärjestys

§ 13 Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2021

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 15 Vesilaitosten vuoden 2023 jätevesitaksojen käsittelyaikataulu jätehuoltoviranomaisessa 2022

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 16 Saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottomaksut, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 17 Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2021

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 18 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 19 Viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 20 Muut asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 7.4.2022.