Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 11.6.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

31. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

32. Pöytäkirjan tarkastajat

33. Käsittelyjärjestys

34. Nurmijärven jätemaksutaksa 1.8.2020 alkaen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

35. Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat jäteastian tyhjennysvälin pidentämisen osalta
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

36. Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle jätehuoltomääräysten päivittämisestä tehdyn valituksen johdosta
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

37. Jätelautakunta Kolmenkierron lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelaiksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

38. Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

39. Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 10.9.2020.