Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 12.10.2023

Jätelauta Kolmenkierron esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 49 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 50 Käsittelyjärjestys

§ 51 Kokouksen infot

§ 52 Kiertokapula Oy:n jätetaksaluonnokset 2024
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 53 Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2022
Päätös: Merkittiin kertymäraportit tiedoksi.

§ 54 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 55 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 56 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

§ 57 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 07.12.2023.