Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 12.11.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

49 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

50 § Pöytäkirjan tarkastajat

51 § Käsittelyjärjestys

52 § Kiertokapula Oy:n jätetaksa 2020

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi kokouksessa tehdyin muutoksin.

53 § Sako- ja umpikaivolietteen, umpikaivojäteveden sekä tapahtumakäymäläjätteen vastaanottomaksut 2020, HS-Vesi

Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

54 § Viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.                       

55 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet

Päätös: Merkittiin tiedoksi.