Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 12.12.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

56 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

57 § Pöytäkirjan tarkastajat

58 § Käsittelyjärjestys

59 § Kiertokapula Oy:n jätetaksa 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin.

60 § Janakkalan jätemaksutaksa 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

61 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksy jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

62 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen seuranta Päätös: Merkittiin tiedoksi.

63 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

64 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

65 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.