Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 12.3.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

10. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

11. Pöytäkirjan tarkastajat

12. Käsittelyjärjestys
Päätös: Jätelautakunta päätti yksimielisesti lisätä esityslistalle rekisterien kehittämistä koskevan aloitteen (§ 19)

13. Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2019 Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

14. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

15. Jätetaksan muutokset
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä muutetun ehdotuksen.

16. Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen lisätyin muutoksin.

17. Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. Rekisterien kehittämistä koskeva aloite
Päätös: Jätelautakunta päätti lähettää aloitteen valmisteluun.