Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 13.10.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 60 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 61 Käsittelyjärjestys

§ 62 Kokouksen infot

§ 63 Kiertokapula Oy:n jätetaksaluonnokset 2023

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 64 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 65 Viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 66 Muut asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 17.11.2022.