Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 15.9.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 44 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 45 Käsittelyjärjestys

§ 46 Kokouksen infot

§ 47 Vuoden 2022 jätemaksutaksan muutokset

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 48 Jätelautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2023.

§ 49 Jätelautakunnan selvitys arviointikertomukseen 2021

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 50 Jätelautakunnan talouden puolivuotisraportointi 2022

Päätös: Jätelautakunta merkitsi puolivuotisraportin tiedoksi.

§ 51 Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2021

Päätös: Merkittiin kertymäraportit tiedoksi.

§ 52 Kompostointitarkastukset asuinkiinteistöillä vuonna 2022

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 53 Jätelautakunnan lausunto jäteasetusluonnoksesta

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 54 Jätelautakunnan valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen

Päätös: Jätelautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

§ 55 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 56 Viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 57 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 58 Muut asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 13.10.2022.