Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 18.11.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

66 § Pöytäkirjan tarkastajat

67 § Käsittelyjärjestys

68 § Kokouksen infot

69 § Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksa 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

70 § Saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottomaksut 2022, HS-Vesi
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

71 § Lausunto esityksestä päivitetyiksi Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

72 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

73 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 9.12.2021.