Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 20.5.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

18 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 § Pöytäkirjan tarkastajat

20 § Käsittelyjärjestys

21 § Kokouksen infot: jätetaksatekstiluonnoksen esittely, Kiertokapula Oy

22 § Kiertokapula Oy:n jätetaksan muutokset vuodelle 2022

Päätös: Jätelautakunta merkitsi jätetaksaluonnoksen tiedoksi ja lähettää luonnoksen tiedoksi osakaskuntiin.

23 § Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2020

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

24 § Jätehuoltoviranomaisen rekisteritietojen parantaminen

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

25 § Kompostointitarkastukset asuinkiinteistöillä vuonna 2021

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

26 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen seuranta 1/2021

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

27 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

28 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2021

Päätös: Jätelautakunta päätti kokoontua esitetyn mukaisesti.

29 § Viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

30 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 09.09.2021.