Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 23.02.2023

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 3 Käsittelyjärjestys

§ 4 Jätelautakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2022

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 5 Jätelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 6 Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksut 2023, Nurmijärven kunta

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 7 Saostus- ja umpisäiliölietteiden vuoden 2024 vastaanottomaksujen käsittelyaikataulu

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 8 Kiertokapula Oy:n vuoden 2024 jätetaksan käsittelyaikataulu

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 9 Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2022

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 10 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 11 Viranhaltijapäätökset

Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 12 Muut asiat

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 30.03.2023.