Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 23.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

39 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

40 § Pöytäkirjan tarkastajat

41 § Käsittelyjärjestys

42 § Jätehuollon palvelutason määrittely
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

43 § Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi kokouksessa tehdyin muutoksin.

44 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaisille
Päätös: Jätelautakunta päätti panna jätelain 134 §:n nojalla vireille valvonta-asian kyseisten liittymättömien kiinteistöjen liittämiseksi kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

45 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2019
Päätös: Jätelautakunta päätti kokoontua esitetyn mukaisesti.

46 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

47 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

48 § Janakkalan jätemaksutaksa 2020
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.