Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 24.05.2023

Esityslista ja päätöspöytäkirja luettavissa verkossa.

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 24 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 25 Käsittelyjärjestys

§ 26 Kokouksen infot

§ 27 Kiertokapula Oy:n jätetaksan valmistelu vuodelle 2024

                             Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 28 Valvontaviranomaiselle siirrettyjen kohteiden seuranta 1/2023

                             Päätös: Jätelautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

§ 29 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle

                             Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 30 Lieteseuranta Hausjärvellä ja Keravalla sekä asian siirtäminen valvontaviranomaiselle

                             Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 31 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2023

                             Päätös: Jätelautakunta päätti kokoontua esitetyn mukaisesti.

§ 32 Viranhaltijapäätökset

                             Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 33 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet

                             Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

§ 34 Muut asiat

                            Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 07.09.2023.