Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 5.9.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

28 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

29 § Pöytäkirjan tarkastajat

30 § Käsittelyjärjestys

31 § Jätelautakunnan talousarvio 2020

Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2020.

32 § Jätelautakunnan puolivuotisraportointi

Päätös: Jätelautakunta merkitsi puolivuotisraportin tiedoksi.

33 § Vastine arviointikertomukseen 2018

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

34 § Kompostointitarkastukset asuinkiinteistöillä vuonna 2019

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

35 § Jätemaksukertymien raportointipyyntö vuodelta 2018

Päätös: Jätelautakunta merkitsi kertymäraportit tiedoksi.

36 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaisille

Päätös: Jätelautakunta päätti panna jätelain 134 §:n nojalla vireille valvonta-asian kyseisten liittymättömien kiinteistöjen liittämiseksi kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

37 § Viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

38 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet

Päätös: Merkittiin tiedoksi.