Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 7.12.2023

Jätelautakunta Kolmenkierron kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta.

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 59 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 60 Käsittelyjärjestys

§ 61 Kokouksen infot

§ 62 Kiertokapula Oy:n jätetaksa ja TSV-taksa 2024
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 63 Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksut 2024
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

§ 64 Jätehuollon palvelutason määrittely vuosille 2024-2028
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 65 Jätelautakunnan talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 66 Valvontaviranomaiselle siirrettyjen kohteiden seuranta 2/2023
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

§ 67 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 68 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2024
Päätös: Jätelautakunta päätti kokoontua muutetun esityksen mukaisesti.

§ 69 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.

§ 70 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 15.2.2024.