Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 7.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

6 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

7 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Autio ja Satu Rauhala.

8 § Käsittelyjärjestys
Jätelautakunta päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

9 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

10 § Hattulan ja Hämeenlinnan jätemaksutaksa 1.5.2019 alkaen
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin jätemaksutaksan tulemaan voimaan 1.5.2019.

11 § Lausuntopyyntö Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartasta 2050 ja ympäristöohjelmasta 2019-2021
Päätös: Jätelautakunta päätti antaa Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartasta ja ympäristöohjelmasta muutetun lausunnon, jossa jätelautakunta ehdottaa, että muovinkäsittelyn tehostamiseen luodaan suunnitelma, josta löytyy edistymistä mittaavia tavoitteita.  Lausunto lähetetään tiedoksi Hyvinkään kaupunginhallitukselle.

12 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13 §  Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Valtuustoaloite kaiken muovijätteen keräyksestä ja kierrätyksestä Hyvinkäällä, Lopen kunnan vastaus valtuustoaloitteeseen Kiertokapula Oy:stä ja jätelautakunta Kolmenkierrosta eroamisesta
Päätös: Merkittiin tiedoksi.