Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 7.4.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 22 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 23 Käsittelyjärjestys

§ 24 Kokouksen infot

§ 25 Jätehuoltomääräysten päivittäminen

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 26 Vuoden 2022 jätemaksutaksan muutokset

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 27 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2022

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 28 Viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 29 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 30 Muut asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 19.05.2022.