Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 7.5.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

20. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

21. Pöytäkirjan tarkastajat

22. Käsittelyjärjestys

23. Esitys perusmaksun käyttöön ottoon jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella 1.1.2022 alkaen
Päätös: Jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin.

24. Jätetaksan muutokset
Päätös: Jätelautakunta päätti yksimielisesti pitää voimassa aiemman päätöksensä.

25. Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry:n kirje jätelautakunnalle TSV-palveluista
Päätös: Jätelautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

26. Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2019
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

27. Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

28. Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2020
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltokoordinaattorin ehdotuksen.

29. Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

30. Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.