Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 7.9.2023

Esityslista TWebissä.

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 36 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 37 Käsittelyjärjestys
§ 38 Luonnos jätehuollon palvelutasosta vuosille 2024-2028
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
§ 39 Jätelautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
§ 40 Jätelautakunnan vastine arviointikertomukseen 2022
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.
§ 4 Jätelautakunnan talouden puolivuotisraportointi 2023
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.
§ 42 Jätelautakunnan lausunto jätelakiopasluonnokseen
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.
§ 43 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
§ 44 Lieteseuranta Hattulassa sekä asian siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen
§ 45 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Jätelautakunta merkitsi päätökset tiedoksi.             
§ 46 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
§ 47 Muut asiat
Päätös: Jätelautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 12.10.2023.

www.kolmenkierto.fi 

Jätehuollon viranomaispalvelut: Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää,  Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski 

Kompostoitko? Täytä sähköinen kompostointi-ilmoitus.