Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 9.12.2021

Esityslista ja pöytäkirjat

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 75 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 76 Käsittelyjärjestys

§ 77 Kokouksen infot

§ 78 Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 79 Asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräystä koskevat alueet
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 80 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat perusmaksun kohtuullistamisen osalta
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 81 Käyttösuunnitelma vuodelle 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 82 Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen seuranta 2/2021
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 83 Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2022
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

§ 84 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 85 Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 27.1.2022.