Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 9.5.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

14 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

15 § Pöytäkirjan tarkastajat

16 § Käsittelyjärjestys

17 § Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat jätteenkuljetuksen keskeyttämisen osalta
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

18 § Kompostointitarkastukset asuinkiinteistöillä vuonna 2019
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

20 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen seuranta
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 § Jätemaksukertymien raportointipyyntö vuodelta 2018
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

22 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2019
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

23 § Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25 § Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

26 § Lassila & Tikanoja Oyj:n toimenpidepyyntö täydentävän kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen kuljetusten hankinnan kieltämisestä
Päätös: Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

27 § Kiertokapula Oy:n tiedote muovipakkausjätteen keräämisen aloittamisesta
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 5.9.2019.