Jätelautakunta Kolmenkierron päätökset 9.9.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat (avautuu uuteen ikkunaan)

31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

32 § Pöytäkirjan tarkastajat

33 § Käsittelyjärjestys

34 § Kokouksen infot: jätetaksaluonnoksen esittely, Kiertokapula Oy

35 § Kiertokapula Oy:n jätetaksan muutokset vuodelle 2022

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

36 § Metsä-Tuomelan väistöhinnasto 30.08.-31.10.2021

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

37 § Jätelautakunnan seuraavat kokoukset 2021

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

38 § Jätelautakunnan talousarvio 2022

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

39 § Jätelautakunnan selvitys arviointikertomukseen 2020

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

40 § Jätelautakunnan puolivuotisraportointi 2021

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

41 § Jätemaksukertymien raportointi vuodelta 2020

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

42 § Kompostointitarkastukset asuinkiinteistöillä vuonna 2021

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

43 § Jätelautakunta Kolmenkierron lausunto ehdotuksesta jäteasetukseksi

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

44 § Jätteenkuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen siirtäminen valvontaviranomaiselle

Päätös: Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

45 § Viranhaltijapäätökset

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

46 § Jätelautakunnan tietoon saatettavat kirjeet

Päätös: Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Jätelautakunnan seuraava kokous on 28.10.2021.