Joukkoliikennejaoston päätökset 15.2.2023

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjan tarkastajat  

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Valtonen ja Irma Taavela.

3 § Käsittelyjärjestys

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

4 § Esittely joukkoliikennejaostossa, kokousten sihteeri sekä muiden henkilöiden läsnäolo jaoston kokouksissa

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää, että joukkoliikennejaoston kokouksissa sihteerinä toimii toistaiseksi 15.2.2023 alkaen joukkoliikennevalmistelija Rosmariini Ojaranta.
Hänen estyneenä ollessa sihteerinä toimii vt. joukkoliikennekoordinaattori Jukka Järvinen.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

5 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2023

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

6 § Joukkoliikenteen valtionavustus 2023  

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

7 § Joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodelta 2022

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen joukkoliikenteen yhdistelmäraportin vuodelta 2022.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

8 § Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2023